Formål

Fodboldafdelingens formål er, at fremme og fastholde fodboldspillet i Aarup og det naturlige opland, gennem tilbud til alle aldersgrupper m/k.

Målsætning for AB’s fodboldafdeling

Afdelingens målsætning er, at bibringe medlemmerne en forståelse for fodboldspillets grundliggende regler samt lære dem tekniske og taktiske færdigheder, således de føler glæde ved spillet. Endvidere at formå medlemmerne til at opfatte spillet som et holdspil, hvor alle er vigtige brikker på holdet og derigennem være med til at skabe et tilhørsforhold til AB.

Det er endvidere afdelingens målsætning at stille hold til DBUFyn’s turneringer i alle aldersgrupper og på et så højt niveau som muligt.