Menu

Kampafvikling

Tilmelding til turneringer

Kampene for U12 og ældre afvikles i en turnering, der tilmeldes før sæsonstart. Det er den afdelingsansvarlige, som sørger for selve tilmeldingen. Hvilken række og antallet af hold foretages i dialog mellem trænerne for holdene og den afdelingsansvarlige.

Kampene for U11 og yngre afvikles som enkeltstævner, der hver især kræver løbende tilmelding via KlubOffice. Kontakt Jesper Værlund (dbu@vaerlund.dk/29262156) for hjælp til tilmelding til stævnerne.

Klubben dækker omkostninger til følgende turneringer

 • DBUs turneringer
 • Kibæk Cup – holdgebyr samt et mindre bidrag pr. spiller
 • Et betalingsstævne, for hold der ikke er gamle nok til Kibæk Cup
 • Kommunemesterskaberne

Øvrige stævner har bestyrelsens fulde opbakning, men det vil være på holdenes egen regning.

Indberetning af holdkort og kampresultat

Der skal i forbindelse med hver kamp/stævne udfyldes holdkort og hjemmeholdet står for at indberette resultat af kampen, hvilket kan foretages via DBU app’en ”Fodbold”.
Læs nærmere om Fodbold appen [ her ]

Holdkort

Der kan udfyldes holdkort allerede fra 14 dage inden kampstart.
Holdkortet skal være udfyldt før kampstart, men man kan dog indberette op til 7 timer efter kampstarten.
Sker det ikke modtager klubben en rykker den efterfølgende hverdag og har så 48 timer til at få indberettet.

Specielt for børnestævner

DBUFyn anbefaler at man først udfylder holdkort efter fredag kl. 15 (1-2 dage lige før stævnet).Når kampprogrammerne opdateres (grundet afbud/eftertilmelding) slettes alle holdkortene for puljen. Men efter fredag kl. 15 er kampprogrammerne fastlåst.

Hvad hvis man glemmer at udfylde holdkort?
Holdkort skal udfyldes før kampstart. Der kan dog ændres i holdkortet i op til 7 timer efter kampstart i tilfælde af at en spiller bliver skadet under opvarmning eller ikke kommer på banen.

Er holdkortet ikke udfyldt, eller er det mangelfuldt udfyldt, vil klubben den følgende hverdag modtage en rykker efter følgende procedure:

1. rykker: kr. 50,-
2. rykker: kr. 100,-
3. rykker: kr. 300,-

Holdkortet åbnes automatisk i 48 timer efter udsendelse af en rykker, så klubben kan få det udfyldt.
Man kan derfor ikke indsende sit holdkort på mail til DBU Fyn.
Såfremt holdkortet ikke er udfyldt 48 timer efter udsendelse af 3. rykker vil holdet blive taberdømt i den pågældende kamp (de får ikke oprykningsforbud).

Yderligere info: https://www.dbufyn.dk/faelles-boern-ungdom-senior/holdkort/


Resultatindberetning

Der skal resultatindberettes for U8 og opefter. Resultater for U8-U11 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da DBU Fyn bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt. Resultater skal indtastes umiddelbart efter kampen og det er arrangørklubbens ansvar, at alle resultater bliver tastet umiddelbart efter stævnet/kampen.
Ved stævner kan der indberettes resultater for alle kampene via KlubOffice - kontakt afdelingsansvarlige for hjælp, hvis ikke du selv har adgang.

Deltagere

3-mands stævner: 3 spillere på banen og op til 2 udskiftere
5-mands stævner: 5 spillere på banen og op til 3 udskiftere
8-mands stævner: 8 spillere på banen og op til 3 udskiftere

Ekstra spiller på banen: Kommer et hold bagud med 3 mål må der sættes en ekstra spiller på banen. Dette gælder for hver 3 mål og ved alle stævneformer.

Dispensationsspillere

Vær opmærksom på om du har spillere på holdet der kræver ansøgning om dispensation.

Følgende skal der IKKE søges dispensation til:

 • Kvartalsspillere - altså spillere født i det sidste kvartal (oktober-november) året før aldersgruppen - som altid kan spille med holdet uagtet om klubben har et alderssvarende hold til dem.
 • Øvrige for gamle spillere, der spiller med fordi klubben ikke har et alderssvarende hold.
 • Spillere der genbruges på et lavere rangerede hold end han/hun sidst spillede på.

Spillere der SKAL søges dispensation til:

 • Ekstraordinære dispensationspillere = alle for gamle spillere, der ikke er omfattet af ovennævnte
  • Eksempelvis klassetrinsspillere - altså spillere der er født i september eller tidligere, året før, men som oftest går i skole med denne årgang.

Læs nærmere om ændringerne [ her ]

 • Hvis spilleren er mindre end tre måneder for gammel, skal der ikke søges dispensation.
 • Hvis spilleren er mere end 3 måneder for gammel, skal der søges dispensation.
  • Udfyld formularen [ her ]
  • Angiv i din ansøgning hvis der er tale om en klassetrinsspiller


Der må kun anvendes et begrænset antal af dispensationsspillere:

 • 3- & 5-mands: 1 dispensationsspiller
 • 8-mands: 2 dispensationsspillere
 • 11-mands: 3 dispensationsspillere

OBS! Alle dispensationsspillere (også dem, der ikke skal søges dispensation til) skal markeres med et D på holdkortet.

Listen over godkendte spillere ved DBUFyn kan ses [ her ]

Hjemmekampe

Følgende er trænerens ansvar i forbindelse med en hjemmekamp:

Inden

 • Sikre sig at der er påsat dommer til døm-selv kampe - se Facebook gruppen "Aarup BK - Dommere"
  • Ellers laves en aftale med en forælder eller trænerkollega - alternativt må man selv tage tjansen
 • Tage imod udeholdet og dommeren - informer dem om spillested og omklædningsrum
  • Sørg for at have tøj på med logo, der repræsenterer klubben, så du er let at kende
 • Opvarmningsbolde til udeholdet
 • Trække målene ind til banen
 • Afmærke banen med hjørneflag
 • Genere nyt kampprogram i tilfælde af udeblivelser fra udehold
 • På forhånd orientere modstandere omkring specielle parkeringsforhold eller øvrige opmærksomhedspunkter
  • Det er muligt at sende besked til modstandere vha. KampKlar


Eksempel på besked til modstandere ifm. afholdelse af børnestævne

Efter

 • Sørge for at ALLE bolde og hjørneflag kommer på plads igen efter kampen
 • Målene flyttes uden for banen efter kamp

Specielt for Scankab Arena

 • Robotplæneklipperen er kodet så den kun kører på tidspunkter, hvor der ikke er kampe, så den starter og stopper automatisk. Skulle det undtagelsesvis ikke ske, så lad den køre uden for banen og tryk på RØD nødknap. Hvis den skal flyttes manuelt, må det KUN ske på transportvognen, der står ved containeren.
 • Efter kamp sættes skal målene ”løftes” op på alle 4 hjul og skubbes ud til banden
 • Græsslåmaskinen håndteres så snart man ankommer på stadion.
  • Se instruktion på maskinen for at få den kørt på plads
 • Alle løsdele som stole, drikkeflasker og affald fjernes fra banen, så klipperen kan arbejde uhindret

Banefordeling til hjemmekamp

På hjemmesiden (forsiden) fremgår det, hvor de enkelte hold skal spille. Hvis tavlen med baneoversigten på klubhuset ikke er opdateret skal hjemmesiden følges.
Under holdenes logoer står der angivet hvilket omklædningsrum holdene hver især skal anvende.


I eksemplet herover klæder Aarup om i omklædningsrum 5 og TPI i 7eren.

Stævnearrangør

Kampfordeleren melder på halvårlig basis til DBU Fyn hvilke weekender klubben kan være arrangør for stævner.
DBUFyn kan så vælge at tildele stævner til klubben på disse datoer, hvis behovet er der.

Banestørrelser

Som udgangspunkt anvendes følgende banestørrelser:
U7 og yngre: 3-mands
U8 - U10: 5-mands
U11 - U13: 8-mands
U14 og ældre: 11-mands

Specielt for 3-mands baner

Ifm. afholdelse af stævner med 3-mands baner, er det trænerens ansvar at afmærke banerne, da der ikke anvendes specifikke kridtstreger, som på de større baner.
3-mands banerne måler 21x13 meter og afmærkes i hjørnerne af en 11-mands bane, hvor siderne udgøres af sidelinjen og målfeltet fra 11-mands banen.
Det ene mål stilles på baglinjen og det andet stilles 4,5 m. længere fremme end kanten af målfeltet.
Den resterende del af banen, der ikke er afgrænset af kridtstreger, mærkes op med små toppe med passende afstand.
Midterlinjen markeres med 1 stor kegle på hver af sidelinjerne.

Læs nærmere om banestørrelser [ her ]

Kamptøj

Markussen Sport er leverandør af kamptøj til samtlige klubbens hold og der spilles udelukkende i tøj af mærket PUMA.

På kamptøj til klubbens seniorhold er der mulighed for at blive tøjsponsor på én eller flere spillertrøjer. Der indgås aftale med sponsorudvalget og tegnes sponsorkontrakt for disse.

Middelfart Sparekasse er tøjsponsor for kamptøj der anvendes til alle vores børne- og ungdomshold, det er således ikke muligt at få øvrige sponsorer promoveret på dette.

Kamptøjet betragtes som fælles og der er ikke mulighed for at få tilføjet individuelle kendetegn, såsom navn eller lign. på tøjet.

Træningsdragter

Der er mulighed for at indgå separate sponsorater omkring individuelle træningsdragter til spillerene på et hold, med egenbetaling. På disse vil der være rig mulighed for at tilføje individuelle kendetegn, som eksempelvis navn. Hvis træningsdragten leveres af Markussen Sport vil det være muligt at få tilføjet klubbens navn og logo derpå.

Flytning af kampe (fra U12 og ældre)

 

Afbud

 

Nyheder 18. maj kl. 08:00
Invitation til Aarup Boldklub - Fodbold Award Show 2024 Lørdag d. 22. juni 2024
Nyheder
14. juni kl. 20:30 Klubdag 2024
U8-11
08. juni kl. 16:00 U8-U11 piger gjorde rent bord
U8-11
18. maj kl. 13:17 U8-U11 piger til byfest i Harndrup
Nyheder
04. maj kl. 09:30 Klar, parat, kickstart... Træning for de yngste!
;

Hovedsponsorer

;
;
Luk