Menu

Trænerhåndbogen


Håndbog til klubbens trænere, assistenter og holdledere

Trænerhåndbogen er udarbejdet for at lette trænergerningen, især for nye trænere, assistenter og holdledere, der herunder blot betegnes som trænere. Indholdet på siden er tiltænkt både som introduktion og efterfølgende opslagsværk for praktiske oplysninger, således at du er bedst muligt klædt på til at løse de daglige opgaver som frivillig træner i Aarup Boldklub - Fodbold afdeling.

Bestyrelsen tilstræber at oplysningerne i trænerhåndbogen er retvisende og indeholder tilstrækkelige oplysninger til at du er bekendt med hvad dine ansvarsområder består i. Skulle der være behov for tilretninger, links der ikke længere virker eller mangler der oplysninger, så tag fat i én fra bestyrelsen, så det kan bringes i orden.

Afdelingsansvarlige

Klubben er organiseret med følgende afdelingsansvarlige for de enkelte hold, afhængig af alderen:

Senioransvarlig
Herre senior, dame senior samt de ældre hold

Ungdomsansvarlig
U12 – U19

Børneansvarlig
U11 og yngre

Se oversigten over de aktuelle afdelingsansvarlige fra bestyrelsen [ her ]

Årgange

Holdene er inddelt efter årgange og der skiftes holdbetegnelser i sommerperioden.
De nuværende holdbetegnelser i relation til årgange kan ses her: [ Børn (U5-U12) ] & [ Ungdom (U13-U19) ]

Kampfordeler

Bestyrelsen har udpeget en kampfordeler, der har til ansvar at planlægge (fordele) klubbens kampe under hensyntagen til ønsker fra egen klub, modstanderklubben, trænere og spillere.
Kampfordeleren sørger desuden for tildeling af omklædningsrum og påsætning af dommere til 5- og 8-mands kampe.
Ved ønsker om ændringer til hjemmekampe er det således nødvendigt at inddrage vedkommende.

Se aktuel kampfordeler fra bestyrelsen [ her ]

Introduktion til nye trænere

Møde
Alle nye trænere bliver indkaldt til et møde med den afdelingsansvarlige.

Tøj
Alle børne- og ungdomstrænere kan ved henvendelse i Markussen Sport få udleveret en trænerpakke bestående af træningsdragt og shortssæt.
Alle børne- og ungdomstrænerassistenter samt holdledere kan ved henvendelse i Markussen Sport få udleveret en trænerassistentpakke bestående af træningsdragt.

Nøgle
Nøgle udleveres til trænerne af den afdelingsansvarlige.
Nøglen giver adgang til alle områder, bortset fra kiosken - HUSK at afbryde tyverialarmen ved dør til klublokale. I tilfælde af aktivering af tyverialarmen kontaktes Find (30 66 63 86) - hvis Find ikke er tilgængelig ringes direkte til Secura (70 21 20 21)

Træneren kvitterer for modtagelsen, og er ansvarlig for at aflevere nøglen tilbage ved ophør i klubben.

KampKlar
Træneren får tildelt adgang til DBU KampKlar, der anvendes af alle klubbens hold til at administrere deltagelse ved både træning, kampe og stævner.
Læs nærmere om KampKlar [ her ]
Hvis en træner ønsker at få et indblik i hvordan øvrige hold anvender KampKlar, kan man bede om at blive oprettet som skjult holdkontakt på det stamhold man ønsker at følge.

Godtgørelse
Kr. 600 til telefon, tøj, etc. samt kontingentfrihed for ét medlem, enten sig selv eller et familiemedlem.

Soccer Coach Png - Coach Drawing Cartoon Soccer Transparent & PNG Clipart Free ...

Træningsudstyr

 • Bolde og boldnet
 • Overtrækstrøjer
 • Kegler
 • Taktiktavler
 • Frisparksmænd
 • Stiger
 • Fodboldtennisnet
 • Goalshot
 • Fartmåler
 • 3-mands mål
 • Oppustelig bane

Fodboldtennisnet, Goalshot er placeret i containeren ved klubhuset.
Fartmåleren findes i uaflåst skab i Omklædning 4.
Den oppustelige bane opbevares i en trailer og kan lånes efter aftale med Find.

Seniorholdene finder deres materialer til træning ved klubhuset.

Børne- og ungdomsholdene, som træner ved klubhuset, finder deres materialer i fyrrummet og containeren ved klubhuset.

Børne- og ungdomsholdene, som træner på Rosenvænget, finder deres materialer i containeren ved indgangen til Rosenvængets baner.
I containeren forefindes ligeledes nøgle til lysanlægget.

Er der materialer, der trænger til udskiftning eller ønsker til yderligere materialer, så bedes I kontakte jeres afdelingsansvarlige.

Til træning er det trænerens ansvar at:

 • Lægge træningsudstyr på plads.
 • Låse boldene ind i holdets eget boldskab.
 • Hvis overtrækstrøjerne skal vaskes afleveres de til klubhusbestyreren, man kan normalt få udleveret rene overtræks trøjer samtidig.
 • Alle mål flyttes ud af banerne, med mindre næste træningsgruppe ønsker at overtage.

Øvrigt udstyr

 • VEO kamera til optagelse kampe - [ Vejledning ]
 • Måltavlen på stadion - [ Vejledning ]
 • Playstation 4 inkl. FIFA 20 står i klubhuset, kan bruges til arrangementer

Specielt for indendørs
Træningen foregår i Aarup Fritidscenter (Hal 2)
Træningsudstyr findes i et aflåst skab i "Redskabsrum 3" i Hal 2.
Nøglen til skabet er den samme der anvendes ved klubhuset og til containeren på Rosenvænget.
Nøglen til "Redskabsrum 3" findes i en nøgleboks på væggen ved siden af døren - koden fås ved den afdelingsansvarlige.

Børneattest
En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Loven siger, at der skal indhentes børneattester, når der rekrutteres trænere til klubben, der er i direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Træneren skal give samtykke til indhentningen af børneattesten og vil i den forbindelse blive bedt om at oplyse fulde navn og personnummer.

Tilmelding til turneringer

Kampene for U12 og ældre afvikles i en turnering, der tilmeldes før sæsonstart. Det er den afdelingsansvarlige, som sørger for selve tilmeldingen. Hvilken række og antallet af hold foretages i dialog mellem trænerne for holdene og den afdelingsansvarlige.

Kampene for U11 og yngre afvikles som enkeltstævner, der hver især kræver løbende tilmelding via KlubOffice. Kontakt Jesper Værlund (dbu@vaerlund.dk/29262156) for hjælp til tilmelding til stævnerne.

Klubben dækker omkostninger til følgende turneringer

 • DBUs turneringer
 • Kibæk Cup – holdgebyr samt et mindre bidrag pr. spiller
 • Et betalingsstævne, for hold der ikke er gamle nok til Kibæk Cup
 • Kommunemesterskaberne

Øvrige stævner har bestyrelsens fulde opbakning, men det vil være på holdenes egen regning.

Indberetning af holdkort og kampresultat

Der skal i forbindelse med hver kamp/stævne udfyldes holdkort og hjemmeholdet står for at indberette resultat af kampen, hvilket kan foretages via DBU app’en ”Fodbold”.
Læs nærmere om Fodbold app'en [ her ]

Resultatindberetning

Der skal resultatindberettes for U8 og opefter. Resultater for U8-U11 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da DBU Fyn bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt. Resultater skal indtastes umiddelbart efter kampen og det er arrangørklubbens ansvar, at alle resultater bliver tastet umiddelbart efter stævnet/kampen.
Ved stævner kan der indberettes resultater for alle kampene via KlubOffice - kontakt afdelingsansvarlige for hjælp, hvis ikke du selv har adgang.

Deltagere

3-mands stævner: 3 spillere på banen og op til 2 udskiftere
5-mands stævner: 5 spillere på banen og op til 3 udskiftere
8-mands stævner: 8 spillere på banen og op til 3 udskiftere

Ekstra spiller på banen: Kommer et hold bagud med 3 mål må der sættes en ekstra spiller på banen. Dette gælder for hver 3 mål og ved alle stævneformer.

Dispensationsspillere

I sommeren 2021 blev reglerne vedrørende brug af dispensationsspillere ændret.
Vær opmærksom på om du har spillere på holdet der kræver ansøgning om dispensation.
Læs nærmere om ændringerne [ her ]

 • Hvis spilleren er mindre end tre måneder for gammel, skal der ikke søges dispensation.
 • Hvis spilleren er mere end 3 måneder for gammel, skal der søges dispensation.
  • Udfyld formularen [ her ]
  • Angiv i din ansøgning hvis der er tale om en klassetrinsspiller

I begge tilfælde skal man huske at krydse af i dispensation, når man udfylder holdkort.
Der må kun anvendes et begrænset antal af dispensationsspillere:

 • 3- & 5-mands: 1 spiller
 • 8-mands: 2 spillere
 • 11-mands: 3 spillere

Listen over godkendte spillere ved DBUFyn kan ses [ her ]

Hjemmekampe

Følgende er trænerens ansvar i forbindelse med en hjemmekamp:

Inden

 • Sikre sig at der er påsat dommer til døm-selv kampe - se Facebook gruppen "Aarup BK - Dommere"
  • Ellers laves en aftale med en forælder eller trænerkollega - alternativt må man selv tage tjansen
 • Tage imod udeholdet og dommeren - informer dem om spillested og omklædningsrum
  • Sørg for at have tøj på med logo, der repræsenterer klubben, så du er let at kende
 • Opvarmningsbolde til udeholdet
 • Trække målene ind til banen
 • Afmærke banen med hjørneflag
 • Genere nyt kampprogram i tilfælde af udeblivelser fra udehold
 • På forhånd orientere modstandere omkring specielle parkeringsforhold eller øvrige opmærksomhedspunkter
  • Det er muligt at sende besked til modstandere vha. KampKlar


Eksempel på besked til modstandere ifm. afholdelse af børnestævne

Efter

 • Sørge for at bold og hjørneflag kommer på plads igen efter kampen
 • Målene flyttes uden for banen efter kamp

Specielt for Scankab Arena

 • Græsslåmaskinen håndteres så snart man ankommer på stadion.
  • Se instruktion på maskinen for at få den kørt på plads
 • Efter sidste kamp skal målene sættes op på hjulene
 • Græsslåmaskinen skal sættes i gang igen

Banefordeling til hjemmekamp

På hjemmesiden (forsiden) fremgår det, hvor de enkelte hold skal spille. Hvis tavlen med baneoversigten på klubhuset ikke er opdateret skal hjemmesiden følges.
Under holdenes logoer står der angivet hvilket omklædningsrum holdene hver især skal anvende.


I eksemplet herover klæder Aarup om i omklædningsrum 5 og TPI i 7'eren.

Stævnearrangør

Kampfordeleren melder på halvårlig basis til DBU Fyn hvilke weekender klubben kan være arrangør for stævner.
DBUFyn kan så vælge at tildele stævner til klubben på disse datoer, hvis behovet er der.

Boldstørrelse

U9-U14 drenge/piger og U15 piger spiller med boldstørrelse 4.
Yngre årgange spiller med 3'er bolde og ældre med 5'er bolde.

Banestørrelser

Som udgangspunkt anvendes følgende banestørrelser:
U7 og yngre: 3-mands
U8 - U10: 5-mands
U11 - U13: 8-mands
U14 og ældre: 11-mands

Specielt for 3-mands baner

Ifm. afholdelse af stævner med 3-mands baner, er det trænerens ansvar at afmærke banerne, da der ikke anvendes specifikke kridtstreger, som på de større baner.
3-mands banerne måler 21x13 meter og afmærkes i hjørnerne af en 11-mands bane, hvor siderne udgøres af sidelinjen og målfeltet fra 11-mands banen.
Det ene mål stilles på baglinjen og det andet stilles 4,5 m. længere fremme end kanten af målfeltet.
Den resterende del af banen, der ikke er afgrænset af kridtstreger, mærkes op med små toppe med passende afstand.
Midterlinjen markeres med 1 stor kegle på hver af sidelinjerne.

Læs nærmere om banestørrelser [ her ]

Kamptøj

Alle klubbens hold spiller i røde trøjer, hvide shorts og røde strømper.
U7 og yngre får dog kun udleveret spillertrøjer og har således valgfrihed ift. farve på shorts og strømper.

Kamptøj til holdene fås hos den afdelingsansvarlige og består af:
Trøjer, shorts, strømper, målmandstrøje, målmandshandsker
U7 og yngre dog kun trøjer.

Markussen Sport står for levering af kamptøjet, der er af mærket Puma.
Middelfart Sparekasse er tøjsponsor for samtlige børne- og ungdomshold.
Det er ikke muligt at få personaliseret spillertøjet med spillernes navn eller få påført øvrige sponsorer.

Såfremt tøjet af den ene eller anden årsag ønskes udskiftet, rettes henvendelse til den afdelingsansvarlige.

Det er sidstnævnte hold i kampprogrammet der skal anvende overtræksveste eller udebanetrøjer, hvis begge hold anvender samme farve trøjer.

Træningsdragter

Der er valgfrihed ift. anskaffelse af træningsdragter for de enkelte hold.
Erhverves dragten gennem Markussen Sport er der desuden mulighed for at få klubbens logo tilføjet på dragten.

Flytning af kampe (fra U12 og ældre)

Hvis en kamp ønskes flyttet aftales det med modstanderen. Såfremt det er en hjemmekamp skal klubbens kampfordeler involveres, så kampen flyttes til et tidspunkt, hvor der er en ledig bane samt så dommeren får besked.

Afbud
Kan et af vore hold ikke stille op til en kamp, skal der altid meldes afbud til modstanderklubben i god tid. Ved hjemmekampe skal kampfordeleren kontaktes. Det er forbundet med udgifter for klubben at melde afbud eller udeblive fra en kamp eller et stævne.

Dommere

Fra U11 eller ældre
Klubben eller DBU Fyn vil sørge for dommer.

U10 eller yngre
Det er døm-selv kampe, hvor trænerne skal sørge for en kampleder. Enten en træner, en forældre, en større søskende eller anden voksen.
Førstnævnte hold i kampprogrammet sørger for at dømme kampen.

Regelsæt for udendørs

Regelsæt for indendørs

Forholdsregler ifm. tordenvejr
Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en kamp, når tordenvejr er under opsejling, men signalet herfra er, at der hellere skal afbrydes en kamp for meget end en for lidt - spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første række.
Læs mere på DBUs hjemmeside [ her ]

Spillerpleje

Hvert hold tildeles kr. 40 pr. spiller pr. sæson, som kan anvendes til holdpleje, efter eget ønske.
Husk at gemme kvittering for udlægget.

Klublokaler

Anvendelse af klublokalerne ved klubhuset aftales med klubhusbestyreren.

Medlemskab

Der kan tillades 2-3 ganges træning inden indmeldelse kræves, så spillerne får lejlighed til at prøve det af.
Der kræves medlemskab af klubben for at kunne deltage i kampe/stævner.

Indmeldelse

Foretages på klubbens hjemmeside under menupunktet ”Medlemskab” - [ Link ]

Udmeldelse

Alle udmeldelser skal ske til formanden på: sms 30 66 63 86 eller mail findfindsen@gmail.com

Hvis træneren bliver kontaktet af et medlem, som ønsker udmeldelse, giver træneren besked videre til formanden herom.

Når en spiller melder sig ud bør træneren spørge om årsag, og orientere holdets afdelingsansvarlige så vi kan lære af vore eventuelle fejl.

Trænerkursus

Kontakt holdets afdelingsansvarlige, hvis I har ønsker til trænerkursus, så vil bestyrelsen vurdere om kurset kan bevilliges af klubben. 
Trænere med minimum C-licens modtager et ekstra honorar der udbetales på årlig basis.

Sociale medier (Facebook og hjemmeside)

For mest muligt liv på Facebook og hjemmesiden opfordres trænerne, holdlederne osv. til at komme med indlæg, billeder osv.
Kontakt holdets ansvarlige bestyrelsesmedlem.

 • www.fodboldaarupboldklub.dk (DBU Klub-CMS) [ Link ]
  • til orientering om klubbens hold, organisering, kontaktoplysninger m.m.
 • Aarup BK - Fodbold (Officiel Facebookside) [ Link ]
  • til kommunikation vedr. aktiviteterne i klubben
 • Aarup BK - Trænere (Lukket gruppe) [ Link ]
  • til kommunikation mellem trænere og bestyrelse, samt indbyrdes mellem trænerne
 • Aarup BK - Dommere (Lukket gruppe) [ Link ]
  • til kommunikation med dommere til klubbens døm-selv kampe
  • trænere kan orientere sig om hvorvidt der er tilknyttet en dommer til døm-selv kampe

OB-billetter

I samarbejde med Øens hold har Aarup Boldklub mulighed for at sende spillere eller trænere på Odense Stadion. Til hver hjemmekamp har klubben 5 billetter til rådighed og hvis der ønskes billetter til kampen, bedes I kontakte holdets afdelingsansvarlige. Uddeling af billetterne foregår efter først-til-mølle princippet.

Aarup BK's holdninger og handlinger

Det skal være rart, trygt og sjovt at spille fodbold i Aarup BK. Et godt fodboldmiljø sikrer, at flere gerne vil spille fodbold og skabe langvarige tilhørsforhold til klubben. Det vigtigste for vores børn og unge er, at de trives i klubben og oplever glæden ved kammeratskabet og ved at spille fodbold sammen i en klub.

Træneren skal være bevidst om miljøet før, under og efter træning og kamp. Rammerne skal være både genkendelige, trygge og stabile. Der skal holdes en god tone til både træning og kamp, hvor negative og hårde formuleringer helt skal undlades. Børn opfatter bandeord som skældud og dermed noget negativt, hvilket ikke bidrager til noget konstruktivt udviklende for spillerne. Forældrene skal vide, at deres børn er i sikre hænder, når de kommer til træning og kamp og ikke risikerer at blive talt ned til eller sendt hjem. Har spilleren en dårlig dag eller ikke hører efter, så bed denne om sætte sig ud i 5 minutter, til vedkommende er klar igen. Forlader en spiller træningen eller en kamp af egen vilje, kontakt da omgående forældrene og fortæl at vedkommende har forladt træningsanlægget eller kampen, så de er orienteret om situationen.

Sæt altid udviklingen over resultatet - vi spiller for at vinde, men i et udviklende miljø. Der skal ikke forskelsbehandles, såsom at tage de samme spillere ud hver gang en kamp skal afgøres eller nægte at tage de bedre spillere ud, selvom de er trætte og gerne selv vil ud.

Spil ikke kampen fra sidelinjen, men lad spillerne tage deres egne beslutninger og lad dem lære af deres egne fejl. Vejled og motivér fra sidelinjen, så der altid er en god stemning til såvel træning som kamp.

Råb eller skæld ikke en spiller ud, hvis denne har slået sig og ligger på banen.
Tag aldrig fysisk fat i en spiller, medmindre det er for at give et kram.