Menu

Trænerhåndbogen


Håndbog til klubbens trænere, assistenter og holdledere

Trænerhåndbogen er udarbejdet for at lette trænergerningen, især for nye trænere, assistenter og holdledere, der herunder blot betegnes som trænere. Indholdet på siden er tiltænkt både som introduktion og efterfølgende opslagsværk for praktiske oplysninger, således at du er bedst muligt klædt på til at løse de daglige opgaver som frivillig træner i Aarup Boldklub - Fodbold afdeling.

Bestyrelsen tilstræber at oplysningerne i trænerhåndbogen er retvisende og indeholder tilstrækkelige oplysninger til at du er bekendt med hvad dine ansvarsområder består i. Skulle der være behov for tilretninger, links der ikke længere virker eller mangler der oplysninger, så tag fat i én fra bestyrelsen, så det kan bringes i orden.

Afdelingsansvarlige

Klubben er organiseret med følgende afdelingsansvarlige for de enkelte hold, afhængig af alderen:

Senioransvarlig
Herre senior, dame senior samt de ældre hold

Ungdomsansvarlig
U12 – U19

Børneansvarlig
U11 og yngre

Se oversigten over de aktuelle afdelingsansvarlige fra bestyrelsen [ her ]

Årgange

Holdene er inddelt efter årgange og der skiftes holdbetegnelser i sommerperioden.
De nuværende holdbetegnelser i relation til årgange kan ses her: [ Børn (U5-U12) ] & [ Ungdom (U13-U19) ]

Kampfordeler

Bestyrelsen har udpeget en kampfordeler, der har til ansvar at planlægge (fordele) klubbens kampe under hensyntagen til ønsker fra egen klub, modstanderklubben, trænere og spillere.
Kampfordeleren sørger desuden for tildeling af omklædningsrum og påsætning af dommere til 5- og 8-mands kampe.
Ved ønsker om ændringer til hjemmekampe er det således nødvendigt at inddrage vedkommende.

Se aktuel kampfordeler fra bestyrelsen [ her ]

Introduktion til nye trænere

Møde
Alle nye trænere bliver indkaldt til et møde med den afdelingsansvarlige.

Tøj
Alle børne- og ungdomstrænere kan ved henvendelse i Markussen Sport få udleveret en trænerpakke bestående af træningsdragt og shortssæt.
Alle børne- og ungdomstrænerassistenter samt holdledere kan ved henvendelse i Markussen Sport få udleveret en trænerassistentpakke bestående af træningsdragt.

Nøgle
Nøgle udleveres til trænerne af den afdelingsansvarlige.
Nøglen giver adgang til alle områder, bortset fra kiosken - HUSK at afbryde tyverialarmen ved dør til klublokale. I tilfælde af aktivering af tyverialarmen kontaktes Find (30 66 63 86) - hvis Find ikke er tilgængelig ringes direkte til Secura (70 21 20 21)

Træneren kvitterer for modtagelsen, og er ansvarlig for at aflevere nøglen tilbage ved ophør i klubben.

KampKlar
Træneren får tildelt adgang til DBU KampKlar, der anvendes af alle klubbens hold til at administrere deltagelse ved både træning, kampe og stævner.
Læs nærmere om KampKlar [ her ]
Hvis en træner ønsker at få et indblik i hvordan øvrige hold anvender KampKlar, kan man bede om at blive oprettet som skjult holdkontakt på det stamhold man ønsker at følge.

Godtgørelse
Kr. 600 til telefon, tøj, etc. samt kontingentfrihed for ét medlem, enten sig selv eller et familiemedlem.

Træningsudstyr

 • Bolde og boldnet
 • Overtrækstrøjer
 • Kegler
 • Taktiktavler
 • Frisparksmænd
 • Stiger
 • Fodboldtennisnet
 • Goalshot
 • Fartmåler
 • 3-mands mål
 • Oppustelig bane

Fodboldtennisnet, Goalshot er placeret i containeren ved klubhuset.
Fartmåleren findes i uaflåst skab i Omklædning 4.
Den oppustelige bane opbevares i en trailer og kan lånes efter aftale med Find.

Seniorholdene finder deres materialer til træning ved klubhuset.

Børne- og ungdomsholdene, som træner ved klubhuset, finder deres materialer i fyrrummet og containeren ved klubhuset.

Børne- og ungdomsholdene, som træner på Rosenvænget, finder deres materialer i containeren ved indgangen til Rosenvængets baner.
I containeren forefindes ligeledes nøgle til lysanlægget.

Er der materialer, der trænger til udskiftning eller ønsker til yderligere materialer, så bedes I kontakte jeres afdelingsansvarlige.

Til træning er det trænerens ansvar at:

 • Lægge træningsudstyr på plads.
 • Låse boldene ind i holdets eget boldskab.
 • Hvis overtrækstrøjerne skal vaskes afleveres de til klubhusbestyreren, man kan normalt få udleveret rene overtræks trøjer samtidig.
 • Alle mål flyttes ud af banerne, med mindre næste træningsgruppe ønsker at overtage.

Øvrigt udstyr

 • VEO kamera til optagelse kampe - [ Vejledning ]
 • Måltavlen på stadion - [ Vejledning ]
 • Playstation 4 inkl. FIFA 20 står i klubhuset, kan bruges til arrangementer

Specielt for indendørs
Træningen foregår enten i Aarup Fritidscenter (Hal 2) eller i den gamle hal.

Aarup Fritidscenter (Hal 2)
Træningsudstyr findes i et aflåst skab i "Redskabsrum 3" i Hal 2 og hængelåsen åbnes med jeres AB nøgle.
Nøglen til "Redskabsrum 3" findes i en nøgleboks på væggen ved siden af døren - koden fås ved den afdelingsansvarlige.

Den gamle hal
Der skal bruges adgangskode for at komme ind, på siden af bygningen (på venstre side set fra hovedindgangen) og hvis man skal ud på toilet og omklædningsrum.
Koden fås ved den afdelingsansvarlige.
Bolde og overtrækstrøjer ligger i bænken ved væggen i venstre side og hængelåsen åbnes med jeres AB nøgle.

Børneattest
En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Loven siger, at der skal indhentes børneattester, når der rekrutteres trænere til klubben, der er i direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Træneren skal give samtykke til indhentningen af børneattesten og vil i den forbindelse blive bedt om at oplyse fulde navn og personnummer.

Tilmelding til turneringer

Kampene for U12 og ældre afvikles i en turnering, der tilmeldes før sæsonstart. Det er den afdelingsansvarlige, som sørger for selve tilmeldingen. Hvilken række og antallet af hold foretages i dialog mellem trænerne for holdene og den afdelingsansvarlige.

Kampene for U11 og yngre afvikles som enkeltstævner, der hver især kræver løbende tilmelding via KlubOffice. Kontakt Jesper Værlund (dbu@vaerlund.dk/29262156) for hjælp til tilmelding til stævnerne.

Klubben dækker omkostninger til følgende turneringer

 • DBUs turneringer
 • Kibæk Cup – holdgebyr samt et mindre bidrag pr. spiller
 • Et betalingsstævne, for hold der ikke er gamle nok til Kibæk Cup
 • Kommunemesterskaberne

Øvrige stævner har bestyrelsens fulde opbakning, men det vil være på holdenes egen regning.

Indberetning af holdkort og kampresultat

Der skal i forbindelse med hver kamp/stævne udfyldes holdkort og hjemmeholdet står for at indberette resultat af kampen, hvilket kan foretages via DBU app’en ”Fodbold”.
Læs nærmere om Fodbold appen [ her ]

Holdkort

Der kan udfyldes holdkort allerede fra 14 dage inden kampstart.
Holdkortet skal være udfyldt før kampstart, men man kan dog indberette op til 7 timer efter kampstarten.
Sker det ikke modtager klubben en rykker den efterfølgende hverdag og har så 48 timer til at få indberettet.

Hvad hvis man glemmer at udfylde holdkort?
Holdkort skal udfyldes før kampstart. Der kan dog ændres i holdkortet i op til 7 timer efter kampstart i tilfælde af at en spiller bliver skadet under opvarmning eller ikke kommer på banen.

Er holdkortet ikke udfyldt, eller er det mangelfuldt udfyldt, vil klubben den følgende hverdag modtage en rykker efter følgende procedure:

1. rykker: Gratis
2. rykker: kr. 50,-
3. rykker: kr. 300,-

Holdkortet åbnes automatisk i 48 timer efter udsendelse af en rykker, så klubben kan få det udfyldt.
Man kan derfor ikke indsende sit holdkort på mail til DBU Fyn.
Såfremt holdkortet ikke er udfyldt 48 timer efter udsendelse af 3. rykker vil holdet blive taberdømt i den pågældende kamp (de får ikke oprykningsforbud).


Resultatindberetning

Der skal resultatindberettes for U8 og opefter. Resultater for U8-U11 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da DBU Fyn bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt. Resultater skal indtastes umiddelbart efter kampen og det er arrangørklubbens ansvar, at alle resultater bliver tastet umiddelbart efter stævnet/kampen.
Ved stævner kan der indberettes resultater for alle kampene via KlubOffice - kontakt afdelingsansvarlige for hjælp, hvis ikke du selv har adgang.

Deltagere

3-mands stævner: 3 spillere på banen og op til 2 udskiftere
5-mands stævner: 5 spillere på banen og op til 3 udskiftere
8-mands stævner: 8 spillere på banen og op til 3 udskiftere

Ekstra spiller på banen: Kommer et hold bagud med 3 mål må der sættes en ekstra spiller på banen. Dette gælder for hver 3 mål og ved alle stævneformer.

Dispensationsspillere

I sommeren 2021 blev reglerne vedrørende brug af dispensationsspillere ændret.
Vær opmærksom på om du har spillere på holdet der kræver ansøgning om dispensation.
Læs nærmere om ændringerne [ her ]

 • Hvis spilleren er mindre end tre måneder for gammel, skal der ikke søges dispensation.
 • Hvis spilleren er mere end 3 måneder for gammel, skal der søges dispensation.
  • Udfyld formularen [ her ]
  • Angiv i din ansøgning hvis der er tale om en klassetrinsspiller

I begge tilfælde skal man huske at krydse af i dispensation, når man udfylder holdkort.
Der må kun anvendes et begrænset antal af dispensationsspillere:

 • 3- & 5-mands: 1 spiller
 • 8-mands: 2 spillere
 • 11-mands: 3 spillere

Listen over godkendte spillere ved DBUFyn kan ses [ her ]

Hjemmekampe

Følgende er trænerens ansvar i forbindelse med en hjemmekamp:

Inden

 • Sikre sig at der er påsat dommer til døm-selv kampe - se Facebook gruppen "Aarup BK - Dommere"
  • Ellers laves en aftale med en forælder eller trænerkollega - alternativt må man selv tage tjansen
 • Tage imod udeholdet og dommeren - informer dem om spillested og omklædningsrum
  • Sørg for at have tøj på med logo, der repræsenterer klubben, så du er let at kende
 • Opvarmningsbolde til udeholdet
 • Trække målene ind til banen
 • Afmærke banen med hjørneflag
 • Genere nyt kampprogram i tilfælde af udeblivelser fra udehold
 • På forhånd orientere modstandere omkring specielle parkeringsforhold eller øvrige opmærksomhedspunkter
  • Det er muligt at sende besked til modstandere vha. KampKlar


Eksempel på besked til modstandere ifm. afholdelse af børnestævne

Efter

 • Sørge for at bold og hjørneflag kommer på plads igen efter kampen
 • Målene flyttes uden for banen efter kamp

Specielt for Scankab Arena

 • Græsslåmaskinen håndteres så snart man ankommer på stadion.
  • Se instruktion på maskinen for at få den kørt på plads
 • Efter sidste kamp skal målene sættes op på hjulene
 • Græsslåmaskinen skal sættes i gang igen

Banefordeling til hjemmekamp

På hjemmesiden (forsiden) fremgår det, hvor de enkelte hold skal spille. Hvis tavlen med baneoversigten på klubhuset ikke er opdateret skal hjemmesiden følges.
Under holdenes logoer står der angivet hvilket omklædningsrum holdene hver især skal anvende.


I eksemplet herover klæder Aarup om i omklædningsrum 5 og TPI i 7eren.

Stævnearrangør

Kampfordeleren melder på halvårlig basis til DBU Fyn hvilke weekender klubben kan være arrangør for stævner.
DBUFyn kan så vælge at tildele stævner til klubben på disse datoer, hvis behovet er der.

Boldstørrelse

U9-U14 drenge/piger og U15 piger spiller med boldstørrelse 4.
Yngre årgange spiller med 3er bolde og ældre med 5er bolde.

Banestørrelser

Som udgangspunkt anvendes følgende banestørrelser:
U7 og yngre: 3-mands
U8 - U10: 5-mands
U11 - U13: 8-mands
U14 og ældre: 11-mands

Specielt for 3-mands baner

Ifm. afholdelse af stævner med 3-mands baner, er det trænerens ansvar at afmærke banerne, da der ikke anvendes specifikke kridtstreger, som på de større baner.
3-mands banerne måler 21x13 meter og afmærkes i hjørnerne af en 11-mands bane, hvor siderne udgøres af sidelinjen og målfeltet fra 11-mands banen.
Det ene mål stilles på baglinjen og det andet stilles 4,5 m. længere fremme end kanten af målfeltet.
Den resterende del af banen, der ikke er afgrænset af kridtstreger, mærkes op med små toppe med passende afstand.
Midterlinjen markeres med 1 stor kegle på hver af sidelinjerne.

Læs nærmere om banestørrelser [ her ]

Kamptøj

Luk