Menu

Trænerhåndbogen

Trænerhåndbog til klubbens trænere 

Trænerhåndbogen er en hjælp til alle klubbens trænere og hjælpetrænere. Trænerhåndbogen skal også ses som en hjælp til nye trænere som måtte mangle nogle praktiske oplysninger. 

 

Udlevering af klubnøgle

Du kan henvende dig til Formanden for at få udleveret en nøgle som giver adgang til klubbens faciliteter. Med nøglen kan du også slå alarmen fra i klubhuset (med undtagelse af køkkenet). Du slår alarmen fra ved hoveddøren. Skulle du vælge at stoppe som træner så skal nøglen afleveres tilbage til formanden. 

 

Kontigent og omkostningsgodtgørelse

Som træner i klubben skal du ikke betale kontigent. Det gælder heller ikke hvis du har et barn som spiller i klubben og du selv er træner. Det er vigtigt at du informere ungdomsudvalget eller formanden så de kan notere det inde i kontigentsystemet. 

Som træner får du også 600 kr. om året til dækning af telefonopkald mv. 

 

Træningsforhold og træningsudstyr

Klubben råder over følgende træningsudstyr:

 • Bolde og boldnet
 • Overtrækstrøjer
 • Kegler
 • Drikkedunke
 • Taktiktavler
 • Frisparksmænd
 • Stiger
 • Fodboldtennis net

For ungdomsholdene gælder det følgende, at hvis holdet træner på Bane 2 skal træningsudstyret findes i rummet ved klubhuset. Hvis holdet derimod træner på Bane 3A, 3B og Rosenvænget skal holdets udstyr findes i containeren. I fanen, ”Om Aarup boldklub - Baneoversigt”, finder du en træningsoversigt over hvilke hold der træner hvor. På Rosenvænget er der mulighed for at få lys på banen. Nøglen finder du i containeren og lysets tændes ved den nærliggende lysmast. Der sidder en hvid boks hvor nøglen skal sættes i. Det sidste hold på rosenvænget har ansvaret for at slukke for lyset og ligge nøglen tilbage i containeren.

Til træning er det trænerens ansvar at;

 • Aflevere tingene tilbage
 • Boldene skal låses ind i holdets eget boldskab
 • Hvis overtrækstrøjerne skal vaskes aftales det med klubhusbestyreren, Chastine.

Hvis der i forbindelse med dit trænerarbejde skal anvendes en printer, videokamera eller en projekter, så har klubben en til rådighed på kontoret i klubhuset.

Skulle der mangle noget udstyr eller hvis der er noget som trænger til at blive skiftet ud til træningerne, så skal I kontakte Ungdomsudvalget (Anders Lebæk, Bjarne Barslund, Rasmus Nielsen eller Jesper Andersen).

 

Turnering 

Når klubbens hold skal spille kamp er det vigtigt at trænerne tager godt imod udeholdet. Hils på modstandernes trænerstab og hjælp dem med at finde det rette omklædningsrum. Det kan være en god idé at spørge modstanderen om de evt. har nogle spørgsmål til noget andet praktisk. Det er også vores opgave at give udeholdet mulighed for at låne nogle bolde til opvarmningen (4-5 stk). Husk at få indsamlet alle boldene efter kampen.

Træneren skal sørge for at sætte hjørneflag op til kampen. Hjørneflagene kan findes i rummet. Når er kampen er slut skal hjørneflagene tilbage igen. Spilles der en kamp efter jeres kan det aftales med træneren at han/hun sørger for at hjørneflagene kommer ind på plads. 

Skulle i forbindelse med turneringen få flyttet en kamp eller to (hjemmebane), så SKAL det videregives til Chastine så de har mulighed for at være tilstede og gøre omklædningsrummene klar. Så HUSK at giv besked til hende.

 

Tilmelding til turneringer/stævner

Klubben dækker kun tilmeldinger i forbindelse med FBU turneringerne. Hvis et hold har et ønske om at deltage til et privat stævne, så er man velkommen til at kontakte ungdomsformanden.  

Derudover bidrager klubben med et tilskud til Kibæk Cup.

 

Indberet holdkort og kampresultat

Træneren skal indberette holdkort til DBU. Det kan gøres på DBU-appen hvor det hele foregår elektronisk. Skulle der opstår nogle problemer med indberetningen (fx der mangler en spiller på listen), så bedes i kontakte klubbens ungdomsudvalg. Når kampen er slut skal kampresultatet indrapporteres til DBU fyn - ellers pålægges klubben en bøde! Dette foregår også over DBU-appen. 

I forbindelse med sæsonen forventer vi, at ungdomstrænerne sørger for at arrangere en vaske- og kørselordning med forældrene. Vi gør opmærksom på at klubben ikke tilbyder nogen kørselsgodtgørelse i den forbindelse.  

Læs mere om appen på DBUs hjemmeside https://www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/fodbold_app og hvordan man indberetter holdkort https://www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/holdkort 

Download DBU appen

 

Hvis der opstår problemer kan det skyldes at I ikke er registreret som 'Kampklar' inde på kluboffice. Derfor skal I kontakte Bjarne Barslund eller Jesper Andersen.

 

Tøj til spillere og trænere 

PUMA er klubbens tøjsponsor og derfor skal alle klubbens medlemmer følge dette. 

Træningstøj til trænerne

Det er klubbens politik, at alle trænere for Aarup BK skal være homogene når vi er repræsenteret til stævner, tuneringskampe, Kibæk osv. Klubbens træningssæt til trænerne kan ses i ovenfor. Klubben bidrager til alle ungdomstrænere på ungdomsholdene. Du skal henvende dig til ungdomsudvalget hvis du ønsker et træningssæt. Der kan i nogle tilfælde forekomme en mindre beløb som egenbetaling. 

 

Træningstøj til spillerne

Klubben har ikke penge til at indkøbe træningstøj til alle ungdomsholdene og derfor skal de selv sørge for træningstøj. Hvis ungdomsholdene arbejder på, at anskaffe sig et træningssæt til holdet, så ser vi gerne at træningssættet er sort ligesom trænernes, så vi kan opnå at holdene er homogene. I forhold til klubbens kamptøj, så skal alle klubbens hold spille i de traditionsrige farver som ses på billedet:

Det betyder altså:

 • Kamptøj: Rød t-shirt, Hvide shorts og røde strømper
 • Træningstøj (Trænere): Blå t-shirt, Blå trøje, Sorte bukser/shorts
 • Træningstøj (spillerne): Sort i alle dele 

Alle trænere omkring klubben følger klubbens ovenstående tøjpolitik. 


*Det er kun klubbens førstehold som har en ordning med træningstøj og vask.

 

Tilskud til Kamptøj?

Klubben har mulighed for at bidrage til et kampsæt, men økonomien rækker ikke til at klubben kan indkøbe 10 kampsæt på en gang. Derfor ser vi gerne, at du henvender dig til klubbens ungdomsformand omkring en forespørgsel. Det er vigtigt at alle holdene i klubben spiller i rød-hvid-rød og hvis dit hold mangler et sæt, så prioritere vi naturligvis derefter.

Derudover kan du henvende dig i trænergruppen på Facebook. Vi oplever at nogle trænere igennem tiderne har kamptøj liggende som kan tages i brug ved lejlighed. 

Dernæst, er det muligt at henvende sig til Formanden om der evt. skulle ligge nogle kamptrøjer mv., som ikke bliver anvendt. 

 

Sponsorater til holdene

Hvis der er en forældre, bedsteforældre eller en helt tredje person som gerne vil sponsorere nogle penge til noget træningstøj, kamptøj eller andet, til et bestemt ungdomshold, er det naturligvis mere end velkommen. I klubben har vi et "sponsorudvalg" som står for klubbens sponsorere mv. Det er vigtigt, at hvis et hold får en personlig sponsor, så skal klubbens sponsorudvalg vide besked så vi undgår at kontakte sponsoren(erne) ydeligere. 

Derudover vil vi også gerne imødekomme de personlige sponsorer med et sponsormodul på den pågældende holdside. På den måde fremgår det tydeligt hvem der er sponsorere for holdet. Derfor skal trænerene hjælpe med at skaffe et logo i png format. Logoet skal sendes til Rasmus eller Jesper som vil sørge for at få det ind på holdsiden. Husk at angiv hvilket U-hold der er tale om. 

Under U15s holdside kan du set et eksempel på sådan et sponsormodul med link til sponsorens hjemmeside.

 

Spillerpleje

Klubbens ungdomstrænere kan disponere ca. 40 kr. pr. spiller i sæsonen til sodavand e.lign. Pengene kan også bruges i forbindelse med en afslutning på sæsonen til sommer/juleafslutning. Ønsker man at gøre brug af dette tilskud skal man kontakte ungdomsformanden. Husk at gemme kvitteringerne!

 

Kluboffice

Kluboffice er det system vi anvender i klubben over alle vores medlemmer. Kluboffice og vores hjemmeside spiller sammen og derfor er det vigtigt at vi hele tiden får opdateret kluboffice ift. spillere, trænere mv. Læs mere om kluboffice på https://www.dbu.dk/klubservice/it-tilbud/kluboffice

Som træner har du mulighed for at blive tilknyttet kluboffice. Som træner på Kluboffice kan du få rettigheder til følgende;

 • Hente en spillerliste over dit hold
 • Mulighed for at sende en fælles mail ud til alle på dit hold
 • Oprette træningskampe
 • Tilmelde dit hold til turneringer
 • Flytte turneringskampe

Hvordan får man adgang til kluboffice?

Når du begynder som træner vil du automatisk blive oprettet i kluboffice. Dine rettigheder er beskrevet tidligere i håndbogen.

 

Hvad gør du hvis en spiller starter/stopper?

Ny spiller, der er det vigtigt du får alle stamdata på den nye spiller. Stamdataene er: Fulde navn, Fødselsdato, Adresse, E-mail på den nye spillers forældre og Telefon/mobil nummer.

Når du har modtaget disse stamdata skal de sendes til én i ungdomsudvalget.
Når en spiller stopper skal du meddele det til én i ungdomsudvalget, men det er vigtigt at du som træner får en dialog omkring hvorfor spilleren ønsker at stoppe, evt. kan du lade én fra ungdomsudvalget tale med spilleren så vi derigennem får en dialog med spilleren.

 

Hvordan flytter vi en kamp?

HUSK at ALLE kampe som ønskes flyttes skal kommunikeres med Bjarne Barslund som er klubbens kampfordeler.

Men ellers skal en kampflytning skal ske i samarbejde med modstanderen. Indledningsvist tager du som træner kontakt til modstanderens træner og i samråd finder en anden spilledato. Når det er gjort aftaler i tillige indbyrdes hvem der flytter den i kluboffice. Det er vigtigt at der skrives i anmodning om kampflytning at det er efter aftale med begge trænere. 
I kluboffice finder du kampflytning under "Turneringsadministration" - "Kampflytning" - "Vores ønsker" og herfra taster du de informationer det er påkrævet.
Hvis du har problemer med dette er der to muligheder er der også mulighed for at ringe til DBU Fyn og bede dem gøre det med det samme - HUSK at Bjarne skal inddrages i beslutningen før der kan ringes til DBU Fyn
Hvis én kamp skal flyttes med kort varsel så skal Chastine også underrettes om kampflytningen. Med andre ord, når en kamp flyttes skal det ske i samarbejde med kampfordeleren hvorefter Chastine skal informeres for en god ordens skyld. 

 

Hvordan tilmelder man et hold til tuneringen?

1. Du kan kontakte ungdomsudvalget og så vil de sørge for at tilmelde holdet. 

2. Hvis du selv vil tilmelde holdet til den kommende sæson så skal det gøres via kluboffice. Det er under "Turneringsadministration" dernæst "Holdtilmelding" og "Ordinær". Dernæst vælger du den række dit hold skal spille i samt hvilket niveau.  

 

Bolddreng til førsteholdets kampe

Tilmeld dig som bolddreng og få en seddel som giver adgang til 2 personer. Vi vil rigtig gerne have bolddrenge til klubbens hjemmekampe og derfor inviteres i ned for at overvære kampen. Hvis I ønsker at være bolddreng skal I henvende jer til XXX.

Sedlen som skal medbringes kan blive tilsendt på e-mail til formanden.

Bolddrengene skal møde ind 15 min. før kampstart. Her vil XXX gøre dem klar til kampen. 

I Pausen eller efter kampen kan bolddrengene hente en sodavand oppe i cafeteriaet :)    

Opdateres 

 

Hjemmesiden 

Klubben har 3 ansvarlige for hjemmesiden (Rasmus Nielsen, Bjarne Barslund og Jesper Andersen). Kontaktoplysningerne kan findes under fanen "Bestyrelse". 

Klubben har investeret i DBUs CMS system da vi ønsker at få en mere brugervenlig hjemmeside. For at gøre hjemmesiden mere attraktiv vil vi gerne have at klubbens trænere gøre brug af billeder, holdbilleder, nyheder, referater mv. som kan komme ind på hjemmesiden. Hvis man ønsker at noget af det ovenstående på hjemmesiden skal I sende en mail til en af de ansvarlige. Så vil de sørge for at det kommer ind på hjemmesiden så hurtigt som muligt.

 

Bemærk Hvis I tager billeder med jeres telefoner, så skal billedet tages imens telefonen ligger 90 grader ned, ellers giver det tekniske problemer til hjemmesiden og kluboffice.  

Facebook

 • Aarup BK - fodbold (Officiel Facebookside)
 • Aarup BK - trænere (Lukket gruppe)
 • Aarup BK - dommere (Lukket gruppe)

Klubben har en officiel facebookside som hedder Aarup BK - fodbold. Det er nødvendigt at trænerne følger denne facebookside da vi også gøre brug af den i forhold til at kommunikere nyheder og lignende ud. Hvis man ønsker at få en nyhed ud på vores facebookside, så skal man kontakte Rasmus Nielsen eller Jesper Andersen. Vi vil gerne appellere til at trænerstaben informere både spillere og forældre om vores hjemmeside og facebookside.

På facebook har vi også oprettet en lukket gruppe for alle klubbens trænere. Hensigten med denne facebookgruppe skal gøre det lettere at kommunikere mellem trænerne og bestyrelsen. Derudover har vi også en gruppe til påsætning af egne dommere til vores hjemmekampe. Spillere som har dommerkort eller kamplederuddannelsen må gerne anmode denne gruppe. 

 

Aflysning/flytning af kamp?

Hvis en kamp bliver flyttet eller aflyst så er det vigtigt at trænerne informerer Chastine omkring dette. Hvis der er tale om en kamp hvor klubben anvender vores egne dommere, så skal de også informeres om dette. I gruppen på facebook med dommerne kan trænerne informere sig, om hvem der er påsat - ellers bedes man kontakte Bjarne Barslund hvis der opstår problemer i den forbindelse.


OB billetter

I samarbejde med Øens hold får Aarup Boldklub mulighed for at sende spillere eller trænere på Odense Stadion. Til hver hjemmekamp har klubben 5 billetter til rådighed og hvis man ønsker billetter til kampen bedes I kontakte Rasmus Nielsen. Billetterne foregår efter først-til-mølle princippet. 

Grønne Oskar (Robotten)

Vi har oplevet at vores grønne ven, Oskar, nogen gange vil være en del af kampen :) Hvis der opleves problemer med Oskar, så bedes I åbne klappen. Når I åbner klappen stopper Oskar og når kampen er afsluttet kan I lukke klappen ned igen.

I frabedes at begynde at trykke på alverdens knapper.  

 

Betaling af egne dommere

Når vi påsætter egne dommere til vores ungdomskampe skal dommerne henvende sig hos Chastine når de skal modtage deres penge. Det sker ved at de udfylder en blanket hos hende. Dommerne er informeret om dette.

 

Kursus for trænere

Som træner i klubben er der mulighed for at komme på forskellige kurser igennem DBU. Aarup Boldklub vil betale for kursusudgiften, men vi gør opmærksom på at vi er nødt til at tage højde for hvor mange som deltager. Hvis man ønsker at tilmelde sig et kursus skal det aftales med formanden eller ungdomsformanden. 

 

Kontaktoplysninger

På de forskellige holdsider finder du kontaktoplysninger på alle klubbens trænere. Hvis du, eller en af dine spillere skal have opdateret sine kontaktoplysninger (telefon, e-mail, adresse osv.) så skal det gøres i kluboffice. Det er vigtigt (gælder især e-mails ift. kontigentopkrævning på spillere, men også informationer fra klubben til trænerne) at vi hele tiden har vores data opdateret. Hvis du har problemer eller skal bruge hjælp i den forbindelse kan du kontakte en fra bestyrelsen.

 

Hvis du som træner får tilknyttet en hjælpetrænere skal det informeres til ungdomsudvalget så vi kan få det registreret i kluboffice. Skulle der ellers opstå andre problemer med kluboffice så kontakt os i ungdomsudvalget.

 

Udmeldelse

Som det står beskrevet under medlemskab, så kan spillere melde sig ud ved at kontakte Find Findsen (mail/telefon) eller de kan kontakte jer. Hvis I får besked om en spillere der ønsker at melde sig ud skal det videreformidles til Find. Det er beslutning vi har truffet da trænerne er i tættere kontakt med spillerne og derfor kan de lette proceduren for den enkelte spiller.   

 

Kampe på Scankab Arena (Ur/mål)

Uret på Scankab Arena

Alle der spiller på Scankab Arena har ret til at anvende uret inkl. tallene. Tallene finder du inde på kontoret i en sort taske og de skal ligges tilbage efter brug!

 

Uret fungerer således (se nedenstående billede) at der er 3 knapper. Du skal kun bruge den grønne (start) og den røde (stop). Når halvlegen er stoppet, så trykker du på den røde og drejer viseren på uret tilbage igen. Derefter kan du sætte uret igang igen ved at trykke på den grønne. 

Målene på Scankab Arena

Det er vigtigt hvis der spilles kamp på Scankab Arena, så skal holdet sørge for at målene bliver sat op fra banen, så vores grønne Oskar kan komme hele vejen rundt og slå græsset. Det sidste hold som spiller på Scankab Arena har ansvaret for at målene bliver løftet op fra banen. 

 

Banefordeling til kamp

På hjemmesiden (forsiden) fremgår det hvor de enkelte hold skal spille. Det er vigtigt at trænerne følger dem fremadrettet. Hvis tavlen med baneoversigten på klubhuset ikke er opdateret så skal hjemmesiden følges! Det er Bjarne Barslund som har ansvaret for banefordelingen og I bedes kontakte ham for yderligere spørgsmål. 

Hvis du er tvivl om hvor de enkelte baner ligger henne så kig under fanen "om Aarup Boldklub", baneoversigt. Vi arbejder på at få udarbejdet en ny tavle hvor der vil være en baneoversigt som gør det let og overskueligt for alle partere.  

Eksempel fra forsiden

 

Under holdenes logoer står der et tal. Tallet står for det omklædningsrum som holdet skal anvende.

Være opmærksom på hvor dit hold skal spille. I ovenstående står der Bane 2A. Hvis det er det på stadion vil der kun stå scankab. 

Som det også fremgår på eksemplet, så står der også Scankab Arena i Aarup - det er bare navnet på stedet, men det er altså ikke det man skal kigge efter :) 

  

Sæsonkort

Alle trænerne i klubben får et sæsonkort til førsteholdets kampe. Du kan hente sæsonkortene hos Chastine nede i klubhuset.

 

Er du helt 'grøn' som træner?

Vi sætter en stor ære i, at du/I vil gøre en forskel som frivillig i klubben regi. Derfor vil vi også sørge for at du kommer bedst fra start som overhovedet muligt. Trænerhåndbogen kan give en masse praktiske informationer, men man er også mere end velkommen til at kontakte os hvis man har brug for nærmere uddybning, eller en gennemgang af klubbens forhold, eller en rundvisning osv. 


I klubben ser vi gerne at vi kan tilbyde 2 gange træning om ugen og kamp i weekenderne. I de mindre årgange kan der være tale om mindre stævner under FBU. På klubbens kontor er der mulighed for at søge inspiration i DBUs aldersrelaterede træningshæfter, som kan hjælpe dig med at spore dig ind på hvad du skal have for øje. Derudover er der også gode muligheder for at søge inspiration i DBUs øvelsesbank. https://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/traening/oevelsesbanken/exerciselist.aspx 

Der er også mulighed for at søge andre øvelser hos DGI https://www.dgi.dk/fodbold/oevelser ellers er der også mulighed for at skrive inde på facebookgruppen - Trænere, hvor man kan spørge de andre til råds.   

Kommende kampe
Januar 2018
20.
lørdag
10.12
Kauslunde IF
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C 2010 - 2. halvdel • Pulje 4
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
20.
lørdag
10.30
Aarup BK
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C 2010 - 2. halvdel • Pulje 4
Bogense Hallerne (Hal 1)
Holluf Pile-Tornbjerg IF (1)
Bogense Hallerne (Hal 1)
20.
lørdag
10.42
MG & BK
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C 2010 - 2. halvdel • Pulje 4
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
20.
lørdag
10.54
Aarup BK
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C 2010 - 2. halvdel • Pulje 4
Bogense Hallerne (Hal 1)
Brenderup IF
Bogense Hallerne (Hal 1)
20.
lørdag
11.18
Aarup BK
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C 2010 - 2. halvdel • Pulje 4
Bogense Hallerne (Hal 1)
Tarup/Paarup IF (2)
Bogense Hallerne (Hal 1)
20.
lørdag
14.30
Aarup BK
Kvinder
U16
Futsal - FM - U16 pige 2018 • Pulje 1
Veflinge-Hallen
SFF2015
Veflinge-Hallen
20.
lørdag
14.43
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
Herrer
U15
Inde - U15 drenge M (2003) - 2. halvdel • Pulje 1
Forum Faaborg
Aarup BK
Forum Faaborg
20.
lørdag
14.57
Aarup BK
Herrer
U15
Inde - U15 drenge M (2003) - 2. halvdel • Pulje 1
Forum Faaborg
SFF2015
Forum Faaborg
20.
lørdag
15.04
Thurø BK af 1920
Herrer
U15
Inde - U15 drenge M (2003) - 2. halvdel • Pulje 1
Forum Faaborg
Aarup BK
Forum Faaborg
20.
lørdag
15.20
Tårup IF
Kvinder
U16
Futsal - FM - U16 pige 2018 • Pulje 1
Veflinge-Hallen
Aarup BK
Veflinge-Hallen
20.
lørdag
15.25
Aarup BK
Herrer
U15
Inde - U15 drenge M (2003) - 2. halvdel • Pulje 1
Forum Faaborg
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
Forum Faaborg
20.
lørdag
15.39
SFF2015
Herrer
U15
Inde - U15 drenge M (2003) - 2. halvdel • Pulje 1
Forum Faaborg
Aarup BK
Forum Faaborg
20.
lørdag
15.46
Aarup BK
Herrer
U15
Inde - U15 drenge M (2003) - 2. halvdel • Pulje 1
Forum Faaborg
Thurø BK af 1920
Forum Faaborg
21.
søndag
10.30
Hårslev /Særslev
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B 2006 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
10.31
MG & BK (2)
Herrer
U13
Inde - U13 drenge C (2005) - 2. halvdel • Pulje 3
Brylle-Hallen
Aarup BK
Brylle-Hallen
21.
søndag
10.51
Aarup BK
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B 2006 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Bogense G & IF
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
10.59
Assens FC (1)
Herrer
U13
Inde - U13 drenge C (2005) - 2. halvdel • Pulje 3
Brylle-Hallen
Aarup BK
Brylle-Hallen
21.
søndag
11.19
Aarup BK
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B 2006 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Korup-Ubberud Ungdom - KUU
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
11.34
Aarup BK
Herrer
U13
Inde - U13 drenge C (2005) - 2. halvdel • Pulje 3
Brylle-Hallen
Tårup IF
Brylle-Hallen
21.
søndag
11.48
Aarup BK
Herrer
U13
Inde - U13 drenge C (2005) - 2. halvdel • Pulje 3
Brylle-Hallen
Gislev IF (2)
Brylle-Hallen
21.
søndag
11.54
Glamsbjerg IF
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B 2006 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
12.08
Dalum IF (1)
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B 2006 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
13.03
SSV Højfyn
Herrer
U14
Inde - U14 drenge M (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
13.24
Glamsbjerg IF
Herrer
U14
Inde - U14 drenge M (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
13.38
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge M (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
MG & BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
13.45
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge M (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
SSV Højfyn
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
13.47
FEH Fodbold (2)
Herrer
U14
Inde - U14 drenge B (2004) - 2. halvdel • Pulje 2
Brylle-Hallen
Aarup BK
Brylle-Hallen
21.
søndag
14.01
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge B (2004) - 2. halvdel • Pulje 2
Brylle-Hallen
Morud IF (1)
Brylle-Hallen
21.
søndag
14.06
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge M (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Glamsbjerg IF
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
14.20
MG & BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge M (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
21.
søndag
14.22
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge B (2004) - 2. halvdel • Pulje 2
Brylle-Hallen
MG & BK (2)
Brylle-Hallen
21.
søndag
14.50
Tommerup BK (2)
Herrer
U14
Inde - U14 drenge B (2004) - 2. halvdel • Pulje 2
Brylle-Hallen
Aarup BK
Brylle-Hallen
21.
søndag
15.11
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge B (2004) - 2. halvdel • Pulje 2
Brylle-Hallen
Assens FC (1)
Brylle-Hallen
21.
søndag
15.32
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Brylle-Hallen
MG & BK
Brylle-Hallen
21.
søndag
16.00
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Brylle-Hallen
KFUM.s BK
Brylle-Hallen
21.
søndag
16.21
Aarslev BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Brylle-Hallen
Aarup BK
Brylle-Hallen
21.
søndag
16.42
Aarup BK
Herrer
U14
Inde - U14 drenge A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Brylle-Hallen
Tårup IF
Brylle-Hallen
21.
søndag
17.03
SFF2015
Herrer
U14
Inde - U14 drenge A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Brylle-Hallen
Aarup BK
Brylle-Hallen
27.
lørdag
10.06
Marienlyst (2)
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C 2007 - 2. halvdel • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
10.30
EGB (1)
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C 2007 - 2. halvdel • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
10.54
Aarup BK
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C 2007 - 2. halvdel • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 1)
Nr. Aaby IK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
11.18
Aarup BK
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C 2007 - 2. halvdel • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 1)
Korup IF
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
11.36
Tarup/Paarup IF (1)
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C 2007 - 2. halvdel • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
11.54
Aarup BK
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C 2007 - 2. halvdel • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 1)
BBB
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
12.30
SFF2015
Kvinder
U16
Futsal - FM - U16 pige 2018 • Pulje 1
Svanninge-Hallen (inde)
Aarup BK
Svanninge-Hallen (inde)
27.
lørdag
13.20
Aarup BK
Kvinder
U16
Futsal - FM - U16 pige 2018 • Pulje 1
Svanninge-Hallen (inde)
Tårup IF
Svanninge-Hallen (inde)
27.
lørdag
13.42
Aarup BK
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B 2007 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Tommerup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
14.00
Dalum IF
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B 2007 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
14.18
Aarup BK
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B 2007 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Nr. Aaby IK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
14.36
Aarup BK
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B 2007 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
BBB
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
14.40
Aarup BK
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Haarby Hallerne Hal 1
Dalum IF
Haarby Hallerne Hal 1
27.
lørdag
15.00
OB (1)
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B 2007 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
15.04
Aarup BK
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Haarby Hallerne Hal 1
SFF2015
Haarby Hallerne Hal 1
27.
lørdag
15.24
Aarup BK
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B 2007 - 2. halvdel • Pulje 1
Bogense Hallerne (Hal 1)
Morud IF
Bogense Hallerne (Hal 1)
27.
lørdag
15.28
Tarup/Paarup IF (1)
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Haarby Hallerne Hal 1
Aarup BK
Haarby Hallerne Hal 1
27.
lørdag
15.44
Tarup/Paarup IF (2)
Kvinder
U14
Inde - U14 pige A (2004) - 2. halvdel • Pulje 1
Haarby Hallerne Hal 1
Aarup BK
Haarby Hallerne Hal 1
28.
søndag
09.07
Aarup BK
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C 2006- 2. halvdel • Pulje 5
Veflinge-Hallen
Dalum IF (2)
Veflinge-Hallen
28.
søndag
09.28
Aarup BK
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C 2006- 2. halvdel • Pulje 5
Veflinge-Hallen
Næsby BK
Veflinge-Hallen
28.
søndag
09.49
EGB
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C 2006- 2. halvdel • Pulje 5
Veflinge-Hallen
Aarup BK
Veflinge-Hallen
28.
søndag
10.03
Højby S & G (1)
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C 2006- 2. halvdel • Pulje 5
Veflinge-Hallen
Aarup BK
Veflinge-Hallen
28.
søndag
12.02
Aarup BK
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B 2006 - 2. halvdel • Pulje 2
Allested-Vejle Fritidscenter
EGB
Allested-Vejle Fritidscenter
28.
søndag
12.30
Aarup BK
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B 2006 - 2. halvdel • Pulje 2
Allested-Vejle Fritidscenter
SSV Højfyn
Allested-Vejle Fritidscenter
28.
søndag
12.51
Søhus Stige (2)
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B 2006 - 2. halvdel • Pulje 2
Allested-Vejle Fritidscenter
Aarup BK
Allested-Vejle Fritidscenter
28.
søndag
13.12
Aarup BK
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B 2006 - 2. halvdel • Pulje 2
Allested-Vejle Fritidscenter
Fraugde G & IF (3)
Allested-Vejle Fritidscenter
28.
søndag
13.33
Glamsbjerg IF (2)
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B 2006 - 2. halvdel • Pulje 2
Allested-Vejle Fritidscenter
Aarup BK
Allested-Vejle Fritidscenter
28.
søndag
14.22
Aarup BK
Kvinder
U18
Inde - U18 pige (2000-2001) - 2. halvdel • Pulje 1
Veflinge-Hallen
Dalum IF
Veflinge-Hallen
28.
søndag
14.29
Aarup BK
Kvinder
U18
Inde - U18 pige (2000-2001) - 2. halvdel • Pulje 1
Veflinge-Hallen
EGB (1)
Veflinge-Hallen
28.
søndag
14.50
EGB (2)
Kvinder
U18
Inde - U18 pige (2000-2001) - 2. halvdel • Pulje 1
Veflinge-Hallen
Aarup BK
Veflinge-Hallen
28.
søndag
15.04
Dalum IF
Kvinder
U18
Inde - U18 pige (2000-2001) - 2. halvdel • Pulje 1
Veflinge-Hallen
Aarup BK
Veflinge-Hallen
28.
søndag
15.11
EGB (1)
Kvinder
U18
Inde - U18 pige (2000-2001) - 2. halvdel • Pulje 1
Veflinge-Hallen
Aarup BK
Veflinge-Hallen
28.
søndag
15.32
Aarup BK
Kvinder
U18
Inde - U18 pige (2000-2001) - 2. halvdel • Pulje 1
Veflinge-Hallen
EGB (2)
Veflinge-Hallen

Følg os på facebook