Menu

Trænerhåndbogen

 

Trænerhåndbog til klubbens trænere 

Trænerhåndbogen er en hjælp til alle klubbens trænere, trænerassistenter og holdledere, som måtte mangle nogle praktiske oplysninger.

Afdelingsansvarlige

Senior ansvarlig: Herre senior, dame senior samt alle old boys hold

Ungdomsansvarlig: U12 – U19

Børneansvarlig: U11 og yngre

Kampfordeler 

Ny træner

Møde: Alle nye træner bliver indkaldt til et møde med afdelingsansvarlig.

Tøj: Alle børne- og ungdomstrænere kan gå ind til Markussen Sport og få en trænerpakke bestående af træningsdragt og shortssæt.

Alle børne- og ungdomstrænerassistenter samt holdledere kan gå ind til Markussen Sport og få en trænerassistentpakke bestående af træningsdragt.

Nøgle: Nøgle udleveres til trænerne af afdelingsansvarlig

Nøglen giver adgang til alle områder, bortset fra kiosken, husk at afbryde tyverialarm ved dør til klublokale.

Træneren kvitterer for modtagelsen, og er ansvarlig for at aflevere nøglen ved stop i klubben.

Kampklar: Træneren får adgang til Kampklar, som bruges af alle klubbens hold

Godtgørelse: Kr. 600 til telefon, tøj, etc. samt kontigentfrihed for et medlem, enten sig selv eller et familiemedlem.

Træningsudstyr:

 • Bolde og boldnet
 • Overtrækstrøjer
 • Kegler
 • Taktiktavler
 • Frisparksmænd
 • Stiger
 • Fodboldtennis net
 • Goalshot
 • Fartmåler
 • Mål

Seniorholdene finder deres materialer til træning ved klubhuset

Børne- og ungdomsholdene, som træner ved klubhuset finder deres materialer ved klubhuset

Børne- og ungdomsholdene, som træner på Rosenvænget finder deres materialer i containeren ved indgangen til Rosenvænget. I containeren forefindes ligeledes nøgle til lysmasterne.

Er der materialer, der trænger til udskiftning eller ønsker til yderligere materialer, så bedes I kontakte jeres afdelingsansvarlige

Til træning er det trænerens ansvar at:

 • Lægge træningsudstyr på plads.
 • Boldene skal låses ind i holdets eget boldskab
 • Hvis overtrækstrøjerne skal vaskes afleveres de til klubhusbestyreren, man kan normalt få udleveret rene overtræks trøjer samtidig.
 • Alle mål flyttes ud af banerne, med mindre næste træningsgruppe ønsker at overtage.

Tilmelding til turneringer

U12 og ældre er en turnering, der tilmeldes. Det er afdelingsansvarlig, som sørger for selve tilmeldingen. Hvilken række og antallet af hold foretages i dialog mellem trænerne for holdene og afdelings ansvarlig.

U11 og yngre er enkelt stævner: Det er trænerne, som selv tilmelder til stævnerne. Der kan sendes en mail til info@dbufyn.dk. Hvis hjælp ønskes kan der rettes henvendelse til jeres afdelingsansvarlige

Klubben dækker omkostninger til følgende turneringer:

 • DBUs turneringer
 • Kibæk Cup – holdgebyr samt et mindre bidrag pr. spiller
 • Et betalingsstævne for hold, der ikke er gamle nok til Kibæk Cup
 • Kommunemesterskaberne

Øvrige stævner har bestyrelses fulde opbakning, men det vil være på holdenes egen regning.

Indberetning af holdkort og kampresultat

Fra U12 og ældre skal der i forbindelse med hver kamp laves holdkort og hjemmeholdet skal indberette resultat af kampen. Dette kan foretages via app’en ”Fodbold”

Hjemmekampe

Følgende er trænerens ansvar i forbindelse med en hjemmekamp:

 • Tage i mod udeholdet
 • Opvarmningsbolde til udeholdet
 • Tage i mod dommeren
 • Hjørneflag
 • Sørge for at bolde og hjørneflag kommer på plads igen efter kampen
 • På Scankab Arena:
  • Græsslåmaskinen ”Oskar” håndteres så snart man kommer på stadig, se instruktion på ”Oskar”
  • Efter kamp skal målene sættes op på hjulene
  • Græsslåmaskinen skal sættes i gang igen, se instruktion på ”Oskar”:
 • På alle øvrige baner skal målene flyttes uden for banen efter kamp

Banefordeling til hjemmekamp

På hjemmesiden (forsiden) fremgår det, hvor de enkelte hold skal spille. Hvis tavlen med baneoversigten på klubhuset ikke er opdateret så skal hjemmesiden følges.

 Eksempel fra forsiden

Under holdenes logoer står der et tal. Tallet står for det omklædningsrum, som holdene skal anvende.

Kamptøj

Alle klubbens hold spiller i røde trøjer, hvide shorts og røde strømper

Kamptøj til holdene fås hos den afdelingsansvarlige.

Såfremt tøjet af den ene eller anden årsag ønskes udskiftet rettes henvendelse til afdelings ansvarlig,  herunder også, hvis der er en, der ønsker at sponsorerer et sæt tøj til holdet.

Flytning af kampe (fra U12 og ældre)

Hvis en kamp ønskes flyttet aftales det med modstanderen. Såfremt det er en hjemmekamp skal klubbens kampfordelen involveres, så kampen flyttes til et tidspunkt, hvor der er en ledig bane samt så dommeren får besked.

Dommere

Fra U11 eller ældre: Klubben eller DBU Fyn vil sørge for dommer

U10 eller yngre: Det er døm-selv kampe, hvor trænerne skal sørge for en kampleder. Enten en træner, en forældre, en større søskende eller anden voksen.

Sponsorater til holdene

Såfremt en forældre, bedsteforældre eller anden person ønsker at sponsorerer det enkelte hold, så bedes træneren venligst rette henvendelse til det ansvarlige bestyrelsesmedlem.

Spillerpleje

Hvert hold får kr. 40 pr. spiller pr. sæson, som kan anvendes til holdpleje efter eget ønske.

Husk at gemme kvittering for udlægget.

Klublokaler

Anvendelse af klublokalerne ved klubhuset aftales med klubhusbestyreren.

Medlemskab

Indmeldelse

Foregår på klubbens hjemmeside (http://www.fodboldaarupboldklub.dk/) under ”medlemskab”

Udmeldelse

Alle udmeldelser skal ske til formanden på: sms 30 66 63 86 eller mail findfindsen@gmail.com

Hvis træneren bliver kontaktet af et medlem, som ønsker udmeldelse, giver træneren besked videre til formanden herom.

Når en spiller melder sig ud bør træneren spørge om årsag, og orientere holdets afdelingsansvarlige så vi kan lære af vore eventuelle fejl.

Sæsonkort

Alle trænere i klubben får et sæsonkort til førsteholdets kampe. Det vil blive udleveret i starten af hver sæson.

Trænerkursus

Kontakt holdets afdelingsansvarlige, hvis I har ønsker til trænerkursus, så vil bestyrelsen vurdere om klubben vil give tilskud til kurset.

Sociale medier (Facebook og hjemmeside - fodboldaarupboldklub.dk)

For mest muligt liv på Facebook og hjemmesiden opfordres trænerne, holdlederne osv. til at komme med indlæg, billeder osv. Kontakt holdets ansvarlige bestyrelsesmedlem

 • Aarup BK - fodbold (Officiel Facebookside)
 • Aarup BK - trænere (Lukket gruppe) – til kommunikation mellem trænere og trænere og bestyrelse
 • Aarup BK - dommere (Lukket gruppe) – til kommunikation med dommere til klubbens døm-selv kampe

OB-billetter

I samarbejde med Øens hold har Aarup Boldklub mulighed for at sende spillere eller trænere på Odense Stadion. Til hver hjemmekamp har klubben 5 billetter til rådighed og hvis man ønsker billetter til kampen bedes I kontakte holdets ansvarlige bestyrelsesmedlem. Uddeling af billetterne foregår efter først-til-mølle princippet.

Øvrigt udstyr

 • VEO kamera, som kan optage kampe, guide under særskilt fane
 • Måltavlen på stadion, guide under særskilt fane
 • Playstation 4 inkl. FIFA 2000 står i klubhuset, kan bruges til arrangementer