Menu

Generalforsamling for 2019

image
22. januar 2020 kl. 12:40

Aarup Boldklub -  Fodbold afholder ordinær generalforsamling.

Afholdes torsdag den 6. februar 2020 Kl. 19.30. i Klubhuset

Dagsorden:                                                                                                            

  • 1 Valg af dirigent
  • 2 Formanden aflægger beretning
  • 3 Indkomne forslag behandles
  • 4 Valg af formand
  • 5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • 6 Valg af suppleant
  • 7 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen